Služby

1046F5A0-5DA5-427F-8DA8-0DA1587A94C8

Montáž

Absolútnou prioritou našej činnosti je zbaviť každého zákazníka problémov s neželaným vtáctvom a tým chrániť zdravie a majetok. Špecializujeme sa na montáž trvalých mechanických zábran proti synantropným druhom vtáctva. Medzi najúčinnejšie form\ ochrany patria vysoko odolné HDPE (high density polyethylene) siete a PAD (polyamid) siete, ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou, diskrétnosťou a bez potreby údržby. Sú dostupné v štyroch farebných prevedeniach (čierna, piesková, biela). Vyrábané sú v troch veľkostiach (oko: 50mm, 28mm, 19mm)

Montáž prebieha na plastové a nerezové komponenty, ktoré v maximálnej možnej miere zabraňujú vzniku neželanej korózie. Preto sú naše montáže bezúdržbové a automaticky Vám vzniká 4 ročná záruka na montáž. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie montáže poveternostnými vplyvmi a inými neočakávanými situáciami.

Ďalej našim zákazníkom ponúkame montáž hrotov proti vtáctvu. Patria k najspoľahlivejším formám ochrany. Hroty sú potrebné tam, kde dosadajú vtáky na okraj budov, atík, lámp, rúr a pod. Na výber existuje veľa druhov hrotov, ktoré sa delia podľa počtu hrotov a použitia, či už proti holubom, lastovičkám a pod. Takisto nosná časť sa vyrába z nerezovej ocele alebo polykarbonátu.

Servis a záruka

V rámci nami vykonanej montáže Vám vzniká 4 ročná záruka na montáž a 2 ročná záruka na všetky komponenty, ktoré súvisia s montážou. 

Poskytujeme záručný a pozáručný servis. Vaše požiadavky sme pripravení bezodkladne spracovať a nájsť čo najrýchlejšie a najvhodnejšie riešenie situácie.

5F786E46-FA7C-48C4-ABFC-AEAC52073E97

Poradenstvo a konzultácie

Každou montážou naberáme nové skúsenosti a svoje know how aplikujeme a ponúkneme najvhodnejší variant ochrany objektov, balkónov, terás, komínov a všetkých plôch kam dosadajú vtáky a zamedziť hniezdeniu.

V oblasti ochrany zdravia a majetku v dôsledku neželaných návštev vtáctva sme schopní flexibilne reagovať na Vaše otázky a zodpovedať Vám úplne všetko.

Profesionálny čistiaci servis

Pri našej práci sa stretávame aj s týmto neželaným efektom, ktorý po sebe zanechávajú holuby a iné druhy vtáctva. To, čo dokážu napáchať na Vašom majetku a v konečnom dôsledku aj zdraví je alarmujúce. Jeden holub vyprodukuje priemerne za rok 10-12 kg trusu. Nielenže tento trus ničí fasády domov, chodníky, prístupové cesty, balkóny, dlažby, zábradlia, ale zároveň je zdrojom mikróbov, pliesní, parazitov a najrôznejších alergénov. Mestská populácia holubov sa tak výrazne podieľa na prenose niektorých zoonóz (ornitóza, aviárna tuberkulóza či salmonelóza), ale tiež napr. hostí vírus kliešťovej encefalitídy či prvky, teda šírí trichomonády a toxoplazmózu.

Zákazníkom poskytujeme profesionálne vyčistenie zasiahnutých priestorov. Za pomoci OOPP za Vás vyčistíme všetky povrchy v závislosti od typu a intenzity znečistenia.

05F32138-0668-4F7A-B46B-01384B3DEF31
9EB43E58-0BA0-4ADF-930B-12A432565644

Práce vo výškach

Montáž sietí vykonáme na akomkoľvek mieste. Práce sme schopní vykonať z plošín, ale aj za pomoci špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Vykonávajú ich výhradne školení ľudia na prácu vo výškach v rámci platných vyhlášok a platnej legislatívy SR.